Gå till huvudinnehållet

Reklamation | Oscar Jacobson

REKLAMATION

Hos Oscar Jacobson är det alltid kostnadsfritt att reklamera en eller flera varor som du köpt på oscarjacobson.com.


SÅ GÖR DU EN REKLAMATION

Om du vill göra en reklamation ber vi dig att kontakta kundservice via kundservice@oscarjacobson.com. Beskriv ditt ärende samt uppge information om ordernummer och artikelnummer. Vänligen bifoga bilder som visar felet på varan.


Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet reklamera defekta varor, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

Om de varor du returnerat kan konstateras defekta kommer Oscar Jacobson att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. För att en vara ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig vara inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av Oscar Jacobson. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället.