FRIA RETURER

FRI FRAKT

MINA SPARADE PLAGG

Det här är dina sparade plagg. Du lägger dom lätt i varukorgen direkt från denna sida om du vill

Just nu har du inga sparade plagg.

Din varukorg är tom

MINA SPARADE PLAGG

Det här är dina sparade plagg. Du lägger dom lätt i varukorgen direkt från denna sida om du vill

Just nu har du inga sparade plagg.

Din varukorg är tom

ALLMÄNNA VILLKOR


1. ALLMÄNT


1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för beställningar som görs av konsument (”Du” eller ”Kunden”) när Du handlar via Oscar Jacobsons nätbutik på http://www.oscarjacobson.com/sv/ (”Hemsidan”). Vid beställning från Hemsidan ingås avtal mellan Kunden och Oscar Jacobson AB (”Oscar Jacobson” eller ”vi”). Genom att använda och beställa varor från Hemsidan accepterar Du dessa Villkor. Eftersom vi kan komma att uppdatera eller ändra dessa Villkor i framtiden rekommenderar vi att Du med jämna mellanrum granskar Villkoren, så att Du uppmärksammar eventuella ändringar. Oscar Jacobson förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor utan att meddela dig om ändringen på förhand. De vid var tid gällande Villkoren kommer att finnas tillgängliga på Hemsidan och de Villkor som är tillgängliga på Hemsidan vid den tidpunkt då Du gör din beställning gäller för beställningen ifråga. Om Villkoren ändras efter att Du har lagt din beställning gäller alltså de villkor som var publicerade vid tillfället för din beställning genom hela köp- och returprocessen

1.2 Du får inte beställa på Hemsidan om Du är under 18 år eller står under förvaltarskap


1.3 Observera att Du bara får beställa från Hemsidan i egenskap av konsument, och att Du alltså inte får beställa för ett företags eller en näringsverksamhets räkning. Om Du vill beställa i egenskap av näringsidkare ber vi dig att kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan eller under punkten 10 nedan..


1.4 Oscar Jacobson reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- eller skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivningar eller tekniska specifikationer, felaktiga priser eller prisjusteringar eller felaktig information om att en vara finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen på Hemsidan när som helst för att rätta eventuella fel, samt att även i övrigt uppdatera eller ändra den information som tillhandahålls på Hemsidan. Om Du har beställt en vara för vilken ett felaktigt pris har angetts så kommer vi att meddela dig detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter behandla din beställning. All bildinformation på Hemsidan ska ses uteslutande som illustrationer och det kan inte garanteras att dessa på ett korrekt sätt återger varans exakta utseende i fråga om exempelvis färg och passform eller funktioner.  


2. AVTAL OCH BESTÄLLNING


2.1 Genom att göra en beställning på Hemsidan lämnar Du ett anbud till Oscar Jacobson om att köpa de varor som Du valt, på dessa Villkor. Oscar Jacobson förbehåller sig rätten att acceptera eller neka detta anbud. Vi rekommenderar att Du sparar den bekräftelse på ditt köp som Du får per e-mail för att underlätta eventuella kontakter med vår kundtjänst.


2.2 Innan Du slutför din beställning bereds Du tillfälle att granska din beställning för att uppmärksamma eventuella felaktigheter. Vi uppmanar dig att granska din beställning noga innan Du går vidare. Om Du skulle upptäcka felaktigheter i din beställning efter det att Du slutfört beställningen uppmanar vi dig att snarast ta kontakt med vår kundtjänst genom de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan eller under punkten 10 nedan. Vänligen observera att din beställning inte kan annulleras sedan den bekräftats. Skulle Du inte längre vilja stå fast vid köpet får Du invänta leverans av produkterna och använda dig av din ångerrätt enligt punkten 5 nedan.


3. PRIS OCH BETALNING


3.1 Vid beställning från Hemsidan gäller de priser som vid varje tid finns angivna på Hemsidan (med reservation för fel i enlighet med punkten 1.4 ovan). Priserna är angivna i svenska kronor och inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra de priser som är angivna på Hemsidan. Naturligtvis tillämpas inte sådana ändringar på beställningar som redan var bekräftade när ändringen gjordes.


3.2 Oscar Jacobson kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Hemsidan som kan innebära förmånligare villkor än de som framgår av dessa Villkor. Sådana villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som kampanjen omfattar, i enlighet med vad som anges om kampanjen på Hemsidan. Oscar Jacobson förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller upphöra med sådana kampanjer.


3.3 Betalning accepteras i enlighet med de betalningsalternativ som vid var tid anges på Hemsidan. Oscar Jacobson har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte något annat framgår av det valda betalningsalternativet. Observera att eventuella begräsningar för de olika betalningsalternativen i förekommande fall framgår av information på Hemsidan. Oscar Jacobson förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla samtliga betalsätt vid varje tidpunkt.


3.4 Oscar Jacobson förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med köp av varor i nätbutiken.


4. LEVERANS OCH FRAKT


4.1 I nuläget levereras varor som Du köpt på Hemsidan enbart till adresser belägna i Sverige. De leveransvillkor som framgår av dessa Villkor gäller för leverans inom Sverige. 


4.2 Frakt till Sverige är normalt kostnadsfri, om inte annat anges på Hemsidan i samband med din beställning. En kostnad på 99 SEK tillkommer om du väljer alternativet expressleverans, kostnaden kommer ej att återbetalas vid eventuell retur.


4.3 Normalt sker leverans via Postnord inom 1-3 arbetsdagar från bekräftelse av beställning om den beställda varan finns i lager. Oscar Jacobson kan däremot inte lämna någon garanti avseende leveranstid, t.ex. för att leveranstiden kan komma att bero på faktorer som Oscar Jacobson inte råder över eller inte kunnat förutse. Om Du inte har fått din vara inom 5 arbetsdagar från att Du fått meddelande om att din vara har skickats rekommenderar vi dig att ta kontakt med vår kundtjänst för vidare information och assistans. Om du har valt alternativet expressleverans sker leverans normalt sett inom 1 arbetsdag till de flesta svenska postnummer, förutsatt att din order läggs före kl. 13.00. Observera att expressleverans kan ta upp till 2 dagar beroende på ditt postnummer.


4.4 Om varan levereras som paket ska Du hämta ut paketet inom den tid som framgår av aviseringen, vilken normalt är 14 dagar. Avisering kan ske via post, e-post, sms eller per telefon. I normala fall ska paket personligen hämtas ut av Kunden. Ordernummer eller avi-nummer kan komma att krävas, samt giltig fotolegitimation av dig som Kund. Om Du inte hämtar ut ditt paket under den tid som framgår av aviseringen förbehåller vi oss rätten att debitera dig 300 SEK i administrativa avgifter.


4.5 Om din beställning består av flera varor förbehåller vi oss rätten att leverera beställningen i flera separata leveranser. Detta kan vi t.ex. behöva göra om de beställda varorna behöver levereras i paket av olika storlek.


4.6 Observera att efter det att Du mottagit din leverans är det Du som bär risken för varorna. När Du har mottagit dina varor bör Du så snart som möjligt undersöka dem och om Du upptäcker att något är felaktigt eller skadat snarast kontakta vår kundtjänst genom de kontaktuppgifter som framgår av Hemsidan eller under punkten 10 nedan.


5. ÅNGERRÄTT OCH RETURER


5.1 För alla beställningar på Hemsidan gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta innebär att Du inom 14 dagar från det att Du, eller något Du utsett att motta varan i ditt ställe, mottagit den beställda varan har rätt att ångra köpet genom att meddela Oscar Jacobson om detta.


5.2 Ångerrätten gäller inte varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller på annat sätt försetts med en tydlig personlig prägel, och inte heller varor med bruten försegling som inte kan återlämnas av hälso- eller hygienskäl (t.ex. underkläder).


5.3 Om Du vill ångra ditt köp ska Du meddela Oscar Jacobson om detta genom att använda den returfraktsedel och det returformulär som skickades med din beställning. Om Du inte har dessa kvar då Du önskar ångra ditt köp uppmanar vi dig att kontakta vår kundtjänst genom de kontaktuppgifter som framgår av Hemsidan eller under punkten 10 nedan, så skickar vi en ny uppsättning returdokument. Du kan även använda dig av den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram och som finns att ladda ned på www.konsumentverket.se, och sedan skicka den ifylld till Oscar Jacobson via post eller e-post till de adresser som framgår av Hemsidan. Kontakta gärna vår kundtjänst om Du har några frågor. Du behöver inte betala något för returfrakten.


5.4 Vid utövande av ångerrätten ansvarar Du för varans skick från det att Du mottagit varan tills det att Oscar Jacobson har mottagit varan i retur. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från den dag då Du meddelade Oscar Jacobson om att Du utövade din ångerrätt avseende köpet, i enlighet med de instruktioner för retur som medföljer de beställda varorna.


5.5 Vid utövande av ångerrätt betalar Oscar Jacobson tillbaka det belopp som Du har betalat för varan. Oscar Jacobson har rätt att dra av ett belopp som motsvarar den eventuella värdeminskning som kan ha skett genom att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som krävts för att fastställa varans egenskaper och funktion (exempelvis om varan använts, skadats, tvättats, ändrats eller om lappar och etiketter har tagits bort). Återbetalning sker normalt inom 14 dagar från det att meddelande om utövande av ångerrätt mottogs. Oscar Jacobson har dock rätt att hålla återbetalningen inne tills den returnerade varan har mottagits, eller tills Kunden visar att varan har sänts i retur. Återbetalning sker normalt genom samma betalningsmetod som valdes av Kunden vid köpet, förutsatt att återbetalning kan ske med samma betalningsmetod och att inte annat överenskommits i det enskilda fallet.


5.6 Om den vara Du mottagit är defekt eller skadad enligt vad som utgör fel enligt vid var tid gällande konsumentskyddslagstiftning har Du rätt att reklamera varan, under förutsättning att Du meddelar Oscar Jacobson om felet inom skälig tid. Detta innebär att Du så snart som möjligt efter att Du upptäckte felet måste kontakta Oscar Jacobson och meddela detta. Om Du meddelar Oscar Jacobson inom 2 månader från det att Du upptäckt felet anses reklamationen alltid ha inkommit i rätt tid. Reklamationsrätten kvarstår fram till 3 år efter köpet.


6. FORCE MAJEURE


6.1 Oscar Jacobson ansvarar inte för försening som orsakats av omständigheter som Oscar Jacobson inte kunnat råda över eller rimligtvis förutse, såsom störningar orsakade av konflikt mellan arbetsmarknadens parter, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrade författningar eller myndighetsföreskrifter, tekniska problem, fel i el-, tele- eller dataförbindelser eller störningar i annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådan omständighet som beskrivits ovan. Dessa omständigheter ska medföra befrielse från skyldighet att utge skadestånd eller andra påföljder som annars hade ålegat Oscar Jacobson. Om en situation som avses ovan uppstår ska Oscar Jacobson snarast möjligt, samt så snart hinder för avtalsenlig fullgörelse inte längre föreligger, informera Kunden.  


7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER


7.1 Samtliga immateriella rättigheter som finns på Hemsidan, så som varumärken och upphovsrättigheter, tillhör Oscar Jacobson. Det innebär att all användning av Hemsidan eller dess innehåll som utgör ett nyttjande annat än sådant nyttjande som faller inom ramen för Kundens åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till Kundens köp av varor via Hemsidan, kräver föregående skriftligt tillstånd från Oscar Jacobson. Detta innebär att all kopiering och lagring av innehållet från Hemsidan, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än en Kunds personliga och icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från Oscar Jacobsson. Sådant innehåll innefattar, men är inte begränsat till, varumärken, firmor/bolagsnamn, produktnamn, bilder, grafiska designinslag och information om varorna.


7.2 På Hemsidan kan det finnas länkar till webbplatser som ligger utanför Oscar Jacobsons kontroll, och webbplatser utom Oscar Jacobsons kontroll kan länka till Hemsidan. Oscar Jacobson tar inte något ansvar för innehåll eller funktioner hos de webbplatser som inte utgörs av Hemsidan.


8. OGILTIGHET


8.1 Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller icke-verkställbar, ska övriga bestämmelser i Villkoren trots detta vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter, förutsatt att Oscar Jacobsons eller Kundens åtaganden under dessa Villkor inte till följd av ogiltigheten framstår som oskäligt betungande.


9. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING


9.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Oscar Jacobsons kundtjänst.


9.2 Om tvister inte kan lösas i samförstånd med Oscar Jacobsons kundtjänst kan Du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), vilket Du kan läsa mer om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål online på EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som Du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr. Ett nationellt tvistlösningsorgan kommer sedan att ta kontakt med dig och Oscar Jacobson för att försöka lösa tvisten utan att behöva inleda ett domstolsförfarande. Dessa typer av alternativ tvistlösning är i allmänhet snabbare och billigare än ett förfarande i allmän domstol.


9.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt (utan hänsyn till dess privaträttsliga lagvalsregler) och avgöras enligt punkt 9.2 ovan, eller i sista hand av allmän domstol i Sverige.


10. KONTAKTUPPGIFTER


Oscar Jacobson AB (”Oscar Jacobson” eller ”vi”)
E-post: kundservice@oscarjacobson.com
Telefon: 033-23 33 00
Organisationsnummer: 556066-8088
Adress: Vevgatan 1, 503 13 Borås, Sverige