Gå till huvudinnehållet

Oscar Jacobson Kunglig hovleverantör sedan 1980 | Oscar Jacobson

KUNGLIG HOVLEVERANTÖR - SEDAN 1980

1980 utnämns Oscar Jacobson till Kunglig hovleverantör av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Titeln har varit med oss sedan dess.

Purveyor to the court

Att bli Kunglig hovleverantör är en hedersutnämning som tilldelas företag som bevis på att företagets produkter eller tjänster är uppskattade av någon medlem av Kungafamiljen. Hovleverantörskap beviljas av H.M. Konungen. Ett företag som på eget initiativ levererar produkter till kungahuset blir inte av det skälet hovleverantör. Beställningen ska komma via hovet som givetvis betalar för sina varor.


För att ansöka om att bli Kunglig hovleverantör måste företaget först ha levererat varor eller tjänster till hovet i minst fem år. Dessutom ska ekonomin ha skötts utan anmärkningar.


Kungliga Hovstaterna utfärdar på begäran ett diplom till företaget som också får tillåtelse att använda hovleverantörsemblemet i sin marknadsföring. Emblemet utgörs av Stora Riksvapnet med texten Kunglig hovleverantör.


Flera företag inom samma bransch kan utnämnas till hovleverantör.


Hovleverantörskapet är personligt knutet till företagets vd eller motsvarande. Ett företag som på eget initiativ levererar produkter till Kungahuset blir inte av det skälet hovleverantör. Hovleverantörstiteln följer företagets VD personligen, det vill säga slutar denne så måste företaget komma med en förnyad ansökan om hovleverantörskap.