Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

INLEDNING

Oscar Jacobson är månt om och arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas när du som kund besöker och använder vår nätbutik. Denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är framtagen för att informera om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Genom att godkänna denna Integritetspolicy (vilket du ombeds göra) i samband med att du gör en beställning via vår nätbutik, samtycker du till att Oscar Jacobson behandlar dina personuppgifter. När det gäller vårt nyhetsbrev anses du ge ditt samtycke till att vi sparar din e-postadress i och med att du frivilligt anmäler dig till nyhetsbrevet genom uppgivande av din e-postadress.


OSCAR JACOBSON ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Oscar Jacobson är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (”PUL”) för all behandling av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. Oscar Jacobson samlar in och behandlar personuppgifter endast för de ändamål som anges i punkterna nedan.


SÅ ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Oscar Jacobson använder dina personuppgifter för:

(a) fakturering vid handel via nätbutiken,

(b) att kontakta dig vid eventuella leveransproblem avseende din beställning,

(c) att skicka ut nyhetsbrev som du självmant anmält dig till,

(d) att kunna analysera kundgruppers köpmönster så vi kan ge våra kunder relevanta marknadsföringserbjudanden,

(e) att kunna ge våra kunder erbjudanden om och inbjudningar till evenemang, kundträffar och liknande, och för

(f) att testa och förbättra våra system och kunna tillhandahålla en så bra nätbutik som möjligt.

Oscar Jacobson kommer endast behandla personuppgifterna så länge det är nödvändigt för

att uppfylla de ändamål som angivits i denna punkt 5. Därefter kommer uppgifterna att raderas.


SÅ LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som vi samlar in lagras inom EU/EES av oss och anlitade personuppgiftsbiträden, såsom våra leverantörer för IT-tjänster och kommer inte att överföras eller behandlas i något land utanför EU/EES.


DESSA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du gör beställningar via nätbutiken eller när du självmant anmäler dig till nyhetsbrevet på vår hemsida. När du gör en beställning i vår nätbutik samlar vi in personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och bankuppgifter. För nyhetsbrevet samlas endast e-postadresser in. Vi samlar även in e-postadresser i Oscar Jacobsons butiker, och din e-postadress kommer i sådant fall därefter registreras via vår hemsida.


DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till Oscar Jacobsons behandling av dina personuppgifter genom att meddela Oscar Jacobson om detta. Du har även möjlighet att begära att vi rättar eller raderar uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du kan kontakta Oscar Jacobson avseende detta genom att t.ex. mejla till kundservice@oscarjacobson.com.

Du har möjlighet att en (1) gång per år kostnadsfritt begära att Oscar Jacobson lämnar skriftlig information om vilka uppgifter som dig som behandlas av Oscar Jacobson.


ANLITANDE AV PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av någon av Oscar Jacobsons personuppgiftsbiträden. Vid anlitande av personuppgiftsbiträden kommer Oscar Jacobson att ingå ett särskilt avtal med varje personuppgiftsbiträde där det föreskrivs att personuppgiftsbiträdet har samma skyldigheter avseende behandlingen av personuppgifter som Oscar Jacobson har enligt denna Integritetspolicy.


SÅ SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER

Oscar Jacobson vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. För att göra kortköp via nätbutiken så säkra som möjligt samarbetar Oscar Jacobson med DIBS Payment Services AB (www.dibs.se) för inlösen av kortbetalningar. DIBS Payment Services AB är ett av Finansinspektionen auktoriserat kreditmarknadsföretag. Inga kortuppgifter såsom kortnummer eller cvc-kod sparas i våra system.


COOKIES

Oscar Jacobsons hemsida innehåller kakor (”cookies”). En kaka är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att få spara på din dator eller motsvarande enhet. Kakor används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Oscar Jacobsons hemsida. Mer information om vilka kakor som Oscar Jacobson använder återfinns i vår Cookies-policy .